PROIECTE TRANSPORTURI PAȘCANI

1. Investiții în 2021:

 • Finalizarea lucrărilor din proiectul „Modernizare străzi în Municipiul Pașcani Lot 1”: str. Crinilor, str. 24 Ianuarie, str. Libertății – 5.250.000 lei;
 • Asfaltare și ridicare la cote a căminelor pe următoarele tronsoane de străzi (valoare: 428.649,11 LEI):
  • Ion Creangă – 1000 m2;
  • Eugen Stamate – 2400 m2;
  • 13 Decembrie – 1855 m2.
 • Reparații trotuare str. Zimbrului și str. Dragoș Vodă;
 • Plombări str. Dragoș Vodă, str. Zimbrului, str. 22 Decembrie, str. Ștefan cel Mare, str. Vatra, în suprafață de 1960 m2 (186 tone mixtură asfaltică);
 • Balastare și reprofilare a 85715 m2 străzi (6500 tone piatră concasată);
 • Reparat și montat indicatoare și refăcut marcaje rutiere;
 • Decolmatare rigole de scurgere apă și refacere podețe în Sodomeni, Boșteni și Gîștești;
 • Achiziție utilaje pentru Serviciile Seră și Administrarea Spațiilor Verzi și Gospodărie Comunală.

2. Investiții în 2022:

 • Plombarea, repararea și asfaltarea a 15.060 m.p. de străzi și trotuare, incluzând: Aleea 22 Decembrie, str. Stadionului, curtea bazei sportive, parcarea primăriei, parcarea de pe str. Mihai Eminescu;
 • Achiziție utilaje pentru Serviciile Seră și Administrarea Spațiilor Verzi și Gospodărie Comunală.

3. Investiții în 2023:

 • Reabilitare trotuare Dragoș Vodă;
 • Sensuri unice:
  • Mihai Eminescu;
  • Mihail Kogălniceanu;
  • Eugen Stamate;
 • Sensuri giratorii:
  • Intersecția Kaufland (parteneriat public-privat);
  • Intersecție str. Moldovei cu str. Grădiniței și str. Stadion (parteneriat public-privat);
  • Intersecție str. Moldovei cu str. Dragoș Vodă și str. Crinilor.
 • Realizare marcaje parcări rezidențiale zona vale;
 • Achiziție utilaje pentru Serviciile Seră și Administrarea Spațiilor Verzi și Gospodărie Comunală;

4. Proiecte de investiții 2024:

 • Buget local:
  • Reabilitare str. Ion Creangă – contract semnat;
  • Realizare D.A.L.I. și P.Th. pentru reabilitarea și modernizarea străzilor: Bujorului, Casa de Apă, Fundac Casa de Apă, Culturii, Mihail Kogălniceanu, sector Dragoș Vodă, Tămăduieni, Calea Romanului, sector Grădiniței, sector Toamnei, Eternității, Dr. Guțu, Cerbului, Mihai Busuioc, Vlad Țepeș, Calea Iașului, Cosminului, Luceafărului, Călugăreni, Renașterii, Sudului, Armoniei, Henri Coandă, Grigore Ureche, Neagoe Basarab, Eugen Stamate, Fundac Fîntînele 2, Pîrîul Sec, Boșteni, Peneș Curcanu, Plevnei, Poieni, Dimitrie Cantemir, Păcii, sector Mărășești, Preda Buzescu, Emil Racoviță, Albineț, Aluniș, Aurora, Camil Petrescu, Corbului, Dobrogeanu Gherea, Gavril Gheorghiu, Mălini, Morilor, Rozelor, Vârfu Dealului, precum și realizare documentații pentru străzile prinse în vederea rebilitării acestora prin programul „Anghel Saligny”;
  • Amenajare intersecție – acces din str. Avram Iancu la DN 28A;
  • Achiziție utilaje pentru Serviciile Seră și Administrarea Spațiilor Verzi și Gospodărie Comunală;
 • Pe P.N.I. „Anghel Saligny”:
  • Reabilitarea și modernizarea străzilor: Șoseaua Națională, Plăieșului, Victoriei, Brateș, Amurgului, Mușatinilor, Aleea 22 Decembrie, Stînelor, 16 Februarie, Nicolae Bălcescu, Petru Rareș, Matei Basarab, Salcâmului, Nuculeț, Trandafirilor, Frunzelor.
 • Pe fonduri europene:
  • Modernizare transport public local (infrastructură rutieră reabilitată/modernizată, stații transport călători modernizate – autobuz și taxi) – valoare 6,5 milioane euro:
   • pe Str. Moldovei, de la intersecția cu str. Grădiniței până la intersecția cu str. Ion Creangă (reabilitare), L=1,25 km;
   • Stadionului (reabilitare), L=0,2 km;
   • Traian Vuia de la intersecția cu str. Zimbrului până la intersecția cu str. Stadionului (reabilitare), L=0,1 km;
   • Zimbrului, de la intersecția cu str. Dragoș Vodă până la intersecția cu str. Stadionului (reabilitare), L=0,15 km;
   • Grădiniței, de la pod peste Siret până la pasaj CFR (reabilitare), L=1,4 km;
   • Morilor (reabilitare), L=1,3 km;
   • Fericirii, din str. Morilor până la intersecția cu str. 13 Decembrie (reabilitare), L=2,0 km;
   • 13 Decembrie de la intersecția cu str. Fericirii până la intersecția cu str. Radu Negru (reabilitare), L=1,3 km;
   • Avram Iancu (reabilitare și modernizare), L=2,6 km;
   • Ion Creangă, de la intersecția cu str. Libertății până la intersecția cu str. 13 Decmbrie (reabilitare), L=0,7 km;
   • Gîștești, de la intersecția cu DN28A până la intersecția cu str. Cucului (reabilitare), L=3,0 km;
   • Mihai Viteazu, de la intersecția cu str. Vasile Lupu până la intersecția cu str. Emil Racoviță (reabilitare), L=0,55 km;
   • Emil Racoviță (modernizare), L=0,6 km;
   • Preda Buzescu (modernizare), L=0,9 km.
  • Pe P.N.R.R.:
   • Achiziție 6 autobuze electrice cu 8 stații de reîncărcare aferente și alte 12 stații de reîncărcare pentru autovehicule electrice – valoare: 18,8 milioane lei;
   • Furnizare și instalare sistem E-Ticketing și Inteligent Transportation System pentru modernizarea serviciului de transport – valoare: 1,9 milioane lei;
  • Pe Administrația Fondului pentru Mediu:
   • Achiziția și montarea stațiilor de reîncărcare pentru autovehicule electrice – valoarea: 2 milioane lei.